Künye

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yusuf Özgür BÜLBÜL

ferengizhaber@gmail.com

Editör

Azat ÖZKAHRAMAN

azadimalazgirt49@gmail.com

Muhabir

…..

Stajyer

…..